Image
Image
Image
Image
Image

O szkole

Rewalidacja

Zajęcia rewalidacyjne są organizowane dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W ramach zajęć odbywa się:

- usprawnianie funkcji wzrokowych, słuchowych, kinestetyczno-ruchowych,

- doskonalenie funkcji percepcyjno-motorycznych,

- trening efektywnego uczenia się,

- trening pamięci i koncentracji uwagi z wykorzystaniem mnemotechnik,

- gimnastyka umysłu

- fitness mind,

- trening relaksacyjny z elementami medytacji i aromaterapii,

- trening uważności mindfulness,

- trening twórczości,

- elementy treningu umiejętności społecznych,

- zajęcia korygujące wady mowy,

- zajęcia korekcyjne wad postawy, rehabilitacja ruchowa.

Zajęcia rewalidacyjne są formą wsparcia dla uczniów, umożliwiającą realizację indywidualnych potrzeb rozwojowych.

246481210 224034936328022 9006943219279334563 n

246542020 444555457272320 4204977415718615004 n

Nauczyciele rewalidacji w naszej szkole: Tomasz Zemsta, Barbara Pecel, Anna Hauer, Mariola Kosiór, Paulina Siedlecka, Ewelina Swat - Michalska

 

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W KIELCACH

ul. Jagiellońska 4
25-613 Kielce


tel. 41 367 61 61

fax 41 367 69 19


sekretariat: 3lo@3lo.kielce.pl
dyrektor szkoły: dyrektor@3lo.kielce.eu


Polityka plików cookies
Deklaracja dostępności
RODO


 

Image