Image
Image
Image
Image
Image

O szkole

Doradztwo zawodowe

Jeżeli jesteś uczniem lub rodzicem ucznia naszej szkoły i tu zajrzałeś, to znaczy, że nie jest Ci obojętny wybór dalszej drogi życiowej - Twojej lub Twojego dziecka (w przypadku rodzicem ucznia). Pragnąc wyjść naprzeciw temu wyzwaniu, starać się będziemy, byś u nas mógł się dobrze do tego przygotować. Zależy nam, byś świadomie i samodzielnie, jako uczeń planował swoją karierę, umiał podejmować decyzje edukacyjne, zawodowe bazując na własnych zasobach (motywacja, osobowość, poczucie własnej wartości, predyspozycje osobowe, samoocena, talent, uzdolnienia, wartości, zainteresowania, zasoby, zdolności czy zdrowie). Zadbamy też, byś uzyskał informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji. Byś miał znajomość specyfiki poszczególnych zawodów, byś umiał wyszukiwać i przetwarzać informacje o zawodach, byś posiadł umiejętność poruszania się po rynku pracy, byś potrafił poszukiwać i utrzymać pracę.
Kolejnym obszarem, na który zwrócimy Twoją uwagę jest rynek edukacyjny. Tu ważna jest znajomość systemu edukacji i innych form uczenia się, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o formach i placówkach kształcenia oraz uczenie się przez całe życie.
Nie tylko Tobie, ale nam też bardzo zależy, byś umiał planować własny rozwój i podejmować decyzje edukacyjno-zawodowe.
W III LO w roku szkolnym 2019/2020 zorganizowane zostały warsztaty z doradztwa zawodowego dla klas III. Były one prowadzone w ramach OTK pod hasłem: „Planujemy własną karierę. Poznajemy zawody przyszłości”. Klasy drugie odbyły spotkania nt. „Poznajemy własne zasoby”. Prowadziła je pani mgr Iwona Stefańska z MZPPP w Kielcach. Po zajęciach z każdą klasą w szkole odbywał się dyżur tego doradcy zawodowego. Zarówno uczniowie, jak i ich rodzice skorzystać mogli z jego porad i konsultacji.
Wielu uczniów z klas II-ich i III-ich każdego roku, nawet w czasie trwającej pandemii związanej z COVID-19, kierowanych jest do MZPPP na diagnozę preferencji zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem osób ze specjalistycznymi potrzebami edukacyjnymi.
W II semestrze roku szkolnego 2020/2021 uczniowie z tych klas mieli być objęci doradztwem, ale niestety ze względu na konieczność zdalnego nauczania nie ma możliwości stacjonarnych spotkań z uczniami w szkole. Zajęcia z doradztwa zawodowego prowadzone są przez wychowawców zdalnie na lekcjach wychowawczych. Część z nich, zwłaszcza w pierwszych miesiącach b.r. szk. stacjonarnie prowadzona była przez pedagoga szkolnego – p.Katarzynę Kruk i psychologa – p.Monikę Brąś.
Doradca zawodowy - pani mgr Iwona Stefańska z MZPPP, zaproponowała odbycie takich zajęć w formie zdalnej, przekazując nauczycielom materiały do wykorzystania na godzinach wychowawczych. Ofertę pomocową ma też dla tegorocznych maturzystów, którzy znajdują się w szczególnie trudnej, bo pandemicznej, konieczności dokonywania wyborów swojej dalszej drogi życiowej, związanej z wyborem kierunku kształcenia (Patrz: „Porada dla maturzysty”).

WYKAZ INSTYTUCJI W KIELCACH, W KTÓRYCH MOŻNA PRZEPROWADZIĆ DIAGNOZĘ PREFERENCJI ZAWODOWYCH :

 • Miejski Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Kielcach
adres: 25-729 Kielce, ul. Urzędnicza 16, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel: +48 41 367 67 28

• Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piekoszowie
ul. Częstochowska 110, 26 – 065 Piekoszów tel/fax: +48 41306 11 15, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

• Młodzieżowe Centrum Kariery w Kielcach
ul. Kościuszki 11
25-310 Kielce
parter budynku pok. od 1 do 3
tel./fax: +48 41 342 67 57
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ciekawe informacje nt. „Planowania kariery” zawiera też poradnik, wydany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce tel. (41) 36 41 600, fax (41) 36 41 666 strona internetowa: www.wup.kielce.pl e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. :
http://www.wup.kielce.pl/images/stories/CIZ/PLANOWANIE_KARIERY.pdf

 Porada zawodowa dla maturzysty

 Ten rok jest szczególny z uwagi na ogólnoświatową sytuację i wprowadzone u nas w kraju ograniczenia. Poprzesuwane terminy matur, zdalne nauczanie, niepewność dotycząca przyszłości wzbudza uczucie niepokoju. Pomimo tego trzeba zaplanować swoje dalsze kształcenie, a kontakt z doradcą zawodowym jest utrudniony. Dlatego chciałabym umieścić kilka wskazówek, czym się kierować przy wyborze zawodu i jakie są możliwości rozmowy z doradcą.
Jeżeli jesteś uczniem liceum ogólnokształcącego masz dwie możliwości dalszego kształcenia, aplikowanie na studia wyższe lub zdobycie uprawnień do wykonywania konkretnego zawodu w szkole policealnej. Szkoły te mają dość szeroką propozycję (szukaj pod hasłem szkoły policealne w Kielcach), nauka przebiega w weekendy i nie jest konieczne zdawanie matury. Mogą tam uczyć się osoby niepełnosprawne. Nie ma przedmiotów typu geografia, j. polski czy matematyka, ale teoretyczne i praktyczne poznanie zawodu, który się wybrało, np.: asystent osoby niepełnosprawnej, fotografia artystyczna, asystent kierownika produkcji filmowej, florystka, masażysta i inne. Oferta szkół jest modyfikowana przez zapotrzebowanie na rynku pracy, a nauka trwa ok. 2 lat w zależności od zawodu.
Aby dostać się na studia wyższe koniecznością jest zdanie matury, a uzyskane wyniki będą warunkować, na jaką uczelnię będzie można aplikować. Wybierając kierunek studiów należy zwrócić uwagę na swoje zdolności, czyli z jakich przedmiotów uzyskujesz lepsze oceny, a nauka ich nie przysparza szczególnych trudności. Na nowym etapie kształcenia wiedza z wybranej przez ciebie dziedziny nauki ( matematyka, fizyka, języki obce czy inne) będzie znacznie rozszerzona i zaliczana w formie egzaminów. Po skończonych studiach masz być specjalistą z danego obszaru wiedzy i pracować w swoim zawodzie przez większą część swojego życia. W związku ze specyficzną sytuacją na rynku wymagane są wysokie kompetencje, więc bycie ,,przeciętniakiem” w swoim zawodzie nie gwarantuje utrzymania zdobytego miejsca pracy.
Kolejnym istotnym czynnikiem są zainteresowania, czyli po jakie treści sięgasz w swoim wolnym czasie, nawet, jeśli nie jest to zlecane przez nauczyciela. Gromadzenie wiedzy z jakiej dziedziny sprawia ci przyjemność, jakie czynności lubisz podejmować dla własnej satysfakcji? Ponieważ praca, jak już wspomniałam, stanowi dużą część naszego życia, ważne jest, aby robić w niej to, co lubimy. Nie ma zawodów idealnych, w każdym zdarzają się trudne sytuacje i trzeba mieć dobrą motywację, aby wiedzieć, po co to robimy i codziennie wracamy. Przyjrzyj się swoim zainteresowaniom, które można związać ze swoją działalnością zawodową, a które pozostaną tylko relaksem, odskocznią po pracy.
Bardzo istotnym czynnikiem warunkującym, czy będziemy mogli pracować w danym zawodzie jest stan naszego zdrowia. Jeśli leczysz się u lekarza specjalisty z powodu jakiegoś schorzenia, posiadasz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niepełnosprawności trzeba rozważyć w jakich zawodach możesz w związku z tym pracować. Warto wtedy porozmawiać z lekarzem prowadzącym, zasięgnąć telefonicznej porady u doradcy zawodowego, czy poszukać charakterystyki zawodu, który chcesz wybrać. Wszystko to ma pomóc dokonać właściwej decyzji, zgodnej ze swoimi możliwościami psychofizycznymi. Jeżeli rozważasz możliwość studiów, będziesz potrzebować zaświadczenia lekarza orzecznika, że możesz podjąć naukę danego zawodu.
Istotnym czynnikiem, który szczególnie pomagał określić doradca zawodowy, jest nasz charakter. Każdy zawód poza umiejętnościami ma wymagania dotyczące osobowościowych cech człowieka. Bieżąca sytuacja światowa pokazuje, jakie wymagania są wobec lekarzy. Powinni posiadać nie tylko wiedzę, ale również opanowanie, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, gotowość do niesienia pomocy z narażeniem często własnego bezpieczeństwa, dyspozycyjność, odporność na niepowodzenia (np. śmierć pacjenta). Podobna odporność wymagana jest w służbach mundurowych: żołnierz, policjant, strażak. Nie każdy człowiek posiada predyspozycje do każdego zawodu.
Na co dzień macie kontakt z nauczycielami i sami świetnie potraficie ocenić, jakie cechy powinien posiadać. Przede wszystkim komunikatywność, umiejętność dostosowania własnego przekazu do poziomu odbiorcy. Poza tym łatwość wchodzenia w relacje, panowania nad grupą, opiekuńczość, spostrzegawczość, plastyczność.
Zastanów się nad własnymi cechami charakteru, czy są one potrzebne w zawodzie, który chcesz wykonywać.
Jeżeli chcesz pracować w biurze, to trzeba sprawdzić, czy potrafisz utrzymać prawidłowe skupienie uwagi, wykonując czynności monotonne, wymagające dokładności, obliczania, stosowania przepisów, sporządzania raportów. Czy preferujesz samodzielne wykonywanie powierzonych zadań, a może wolisz pracować w grupie? Masz zdolność podporządkowania się innym i obowiązującym zasadom, czy też raczej organizowania i kontrolowania pracy innych? Porozmawiaj z przyjaciółmi, rodzeństwem, rodzicami, wychowawcą klasy i niech każdy wymieni trzy cechy, które są dla ciebie charakterystyczne. Popatrz, na ile zgadzają się one z twoim obrazem samego siebie. Wypisz sobie swoje mocne strony, ale też te słabe, nad którymi nie bardzo potrafisz zapanować. Wybór zawodu powinien opierać się na twoich zaletach, bo one pozwolą sprostać wymaganiom w pracy.
Warto się zastanowić nad wartościami, które preferujesz w życiu, nad zawodami, które są poszukiwane na rynku pracy, czy chcesz kształcić się w Kielcach. Czynników warunkujących właściwe zaplanowanie własnej kariery jest wiele, ja skupiłam się na niektórych. Jeżeli czujesz niedosyt, niepewność, lęk pamiętaj, wokół są ludzie gotowi pomóc podjąć właściwą decyzję. Codziennie w Miejskim Zespole Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych od godz. 9 do 13 dyżurują doradcy zawodowi. Zawsze możesz zadzwonić (41 3676728), podzielić się swoimi wątpliwościami, poradzić, podpytać o zawód, który chcesz wykonywać, testy zawodowe, które można znaleźć w internecie. Pozdrawiam

p. Iwona Stefańska - doradca zawodowy
(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

 

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W KIELCACH

ul. Jagiellońska 4
25-613 Kielce


tel. 41 367 61 61

fax 41 367 69 19


sekretariat: 3lo@3lo.kielce.pl
dyrektor szkoły: dyrektor@3lo.kielce.eu


Polityka plików cookies
Deklaracja dostępności
RODO


 

Image