Image
Image
Image
Image
Image

O szkole

Psycholog szkolny

"Od roku szkolnego 2019/ 2020 funkcję psychologa szkolnego pełni – p. Monika Brąś.

Głównym zadaniem psychologa szkolnego jest udzielanie wsparcia, pomoc uczniom, rodzicom oraz pracownikom szkoły. Szeroko rozumiana pomoc polega głównie na rozmowie, interwencji kryzysowej, diagnozowaniu potrzeb, trudności uczniów oraz profilaktyce i psychoedukacji. Psycholog za zgodą rodziców i uczniów może przeprowadzać badania w celu określenia rozwoju osobowości lub potencjalnych możliwości intelektualnych. Zdarza się, że jest to niezbędne aby pomóc dostosować nauczycielowi odpowiedni poziom nauczania do aktualnych możliwości psychofizycznych ucznia lub określić dalszą formę pomocy i współpracy. Rozmowa z psychologiem przede wszystkim polega na rozwiązywaniu problemów, sytuacji, które młodzież zgłasza i nad którymi wspólnie pracuje. Najczęściej będą to: stres, depresja, lęk, trudności w uczeniu się lub organizowaniu czasu pracy i godzenia go ze swoim hobby, trudności w relacjach z rówieśnikami, brak motywacji, przeżywana złość i frustracja, problemy tożsamościowe. Tematy te są najbardziej powszechne dla wielu nastolatków. Zadaniem psychologa jest pomóc inaczej spojrzeć na omawiany temat i nauczyć się radzić sobie w sytuacjach kryzysowych. Do kompetencji psychologa szkolnego należy również prowadzenie zajęć grupowych, między innymi: zajęcia integracyjno – adaptacyjne, komunikacja interpersonalna, sposoby radzenia sobie ze stresem, wzmacnianie poczucia własnej wartości, itp. Podsumowując psycholog szkolny ma za zadanie pomóc młodemu człowiekowi „ogarnąć” jego życie. Uporać się z wyzwaniami i trudnościami. Dodatkowo ma pomóc „ogarnąć” nauczycielowi „ogarnianie” ucznia oraz wesprzeć rodziców, aby ten proces przetrwali."

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W KIELCACH

ul. Jagiellońska 4
25-613 Kielce


tel. 41 367 61 61

fax 41 367 69 19


sekretariat: 3lo@3lo.kielce.pl
dyrektor szkoły: dyrektor@3lo.kielce.eu


Polityka plików cookies
Deklaracja dostępności
RODO


 

Image